Zřízení s.r.o.

60 minutový úvodní telefonát / schůzka s advokátem + příprava dokumentace + založení s.r.o. advokátem (na základě plné moci)

Co služba zahrnuje

Úvodní přibližně 60 minutový telefonát / osobní schůzku s advokátem za účelem domluvy na způsobu spolupráce a zjištění informací nezbytných k založení společnosti

Přípravu kompletní dokumentace potřebné pro založení a vznik společnosti (vč. zakladatelských dokumentů) a její založení na základě plné moci

Zřízení podnikatelského oprávnění na základě plné moci

Asistenci při složení základního kapitálu (pouze peněžitých vkladů)

Přípravu a podání návrhu na zápis do veřejného rejstříku na základě plné moci; vyžádání a kompletace příloh

Přípravu plných mocí

Mlčenlivost advokáta

Co služba nezahrnuje

Čas strávený na komunikaci s advokátem nad rámec času zahrnutého v ceně služby

Soudní a správní poplatky (např. poplatek za vyhotovení notářského zápisu, ohlášení živnosti nebo za zápis do veřejného rejstříku); většinou jde o částky v řádech několika tisíců korun, jejich aktuální výši je však potřeba si ověřit s advokátem

Poplatky za ověření podpisů nebo dokumentů; většinou jde o bagatelní částky v řádech stovek korun

Ceny překladů; většinou nebývají potřeba, ale vždy je lepší si to ověřit s advokátem

MATĚJ GRÖDL

Jsem zkušený progresivní advokát s lidským přístupem.

Má filozofie je postavena na vzájemné důvěře, schopnosti perfektně porozumět problémům našich klientů a umění je elegantně řešit.

Kontaktní formulář