Příprava smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu

45 minutový úvodní telefonát / schůzka s advokátem + příprava návrhu

Co služba zahrnuje

Úvodní přibližně 45 minutový telefonát / osobní schůzku s advokátem za účelem domluvy na způsobu spolupráce a zjištění informací nezbytných k přípravě smlouvy

Příprava smlouvy

Mlčenlivost advokáta

Co služba nezahrnuje

Čas strávený na komunikaci s advokátem nad rámec času zahrnutého v ceně služby; většinou ale hravě stihnete vše vyřešit v poskytnutém čase

Dodatečné úpravy smlouvy po jejím odevzdání

MATĚJ GRÖDL

Jsem zkušený progresivní advokát s lidským přístupem.

Má filozofie je postavena na vzájemné důvěře, schopnosti perfektně porozumět problémům našich klientů a umění je elegantně řešit.

Kontaktní formulář