Příprava obchodních podmínek a Privacy Policy (podle GDPR)

45 minutový úvodní telefonát / schůzka s advokátem + příprava návrhu

Co služba zahrnuje

úvodní 30 minutový telefonát / osobní schůzku s advokátem za účelem domluvy na způsobu spolupráce a zjištění informací nezbytných k přípravě obchodních podmínek

přípravu obchodních podmínek a Privacy Policy (dle GDPR)

mlčenlivost advokáta

Co služba nezahrnuje

čas strávený na komunikaci s advokátem nad rámec času zahrnutého v ceně služby; většinou ale hravě stihnete vše vyřešit v poskytnutém čase

dodatečné úpravy dokumentu po jeho odevzdání

MATĚJ GRÖDL

Jsem zkušený progresivní advokát s lidským přístupem.

Má filozofie je postavena na vzájemné důvěře, schopnosti perfektně porozumět problémům našich klientů a umění je elegantně řešit.

Kontaktní formulář