Příprava dohody o odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci

30 minutový úvodní telefonát / schůzka s advokátem + příprava dohody

Co služba zahrnuje

Úvodní přibližně 30 minutový telefonát / osobní schůzku s advokátem za účelem domluvy na způsobu spolupráce a zjištění
informací nezbytných k přípravě dohody o odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci / prostředky

Přípravu dohody o odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci / prostředky

Mlčenlivost advokáta

Co služba nezahrnuje

Čas strávený na komunikaci s advokátem nad rámec času zahrnutého v ceně služby; většinou ale hravě stihnete vše vyřešit v poskytnutém čase

Dodatečné úpravy dokumentu po jeho odevzdání

MATĚJ GRÖDL

Jsem zkušený progresivní advokát s lidským přístupem.

Má filozofie je postavena na vzájemné důvěře, schopnosti perfektně porozumět problémům našich klientů a umění je elegantně řešit.

Kontaktní formulář