Příprava předžalobní výzvy

30 minutový úvodní telefonát / schůzka s advokátem + příprava předžalobní výzvy

Co služba zahrnuje

Úvodní přibližně 30 minutový telefonát / osobní schůzku s advokátem za účelem domluvy na způsobu spolupráce a zjištění informací nezbytných k přípravě předžalobní výzvy k úhradě

Přípravu předžalobní výzvy k úhradě

Mlčenlivost advokáta

Co služba nezahrnuje

Čas strávený na komunikaci s advokátem nad rámec času zahrnutého v ceně služby; většinou ale hravě stihnete vše vyřešit v poskytnutém čase

Podání návrhu k příslušnému soudu, úřadu, správnímu či jinému orgánu

Dodatečné úpravy dokumentu po jeho odevzdání

MATĚJ GRÖDL

Jsem zkušený progresivní advokát s lidským přístupem.

Má filozofie je postavena na vzájemné důvěře, schopnosti perfektně porozumět problémům našich klientů a umění je elegantně řešit.

Kontaktní formulář